Cobra CRM - Cobra - AppExchange
Skip to NavigationSkip to Main Content
Log In Log In using your Salesforce account

Cobra CRM

  • Average rating of the solution or service based on AppExchange customer reviews Rating
  • Number of Salesforce-verified projects completed by the consultant Projects Completed 86
  • Number of people employed by the consultant who hold qualifying Salesforce certifications. To learn more about qualifying certifications, check the latest Salesforce Consulting Partner Program Policy. Certified Experts 32
  • Year this company was founded Founded 2014
Gericht op bedrijfsleven van Noord-Oost Nederland, Non Profit en Onderwijs

Enkele aandachtsgebieden die wij faciliteren zijn studentenwerving, open dagen, digitaal aanmelden, alumni en communities. Daarnaast ook zakelijke processen als marketing automation, CRM, service/support, proces optimalisatie en project management.Description

Wij richten ons op drie verschillende markten, namelijk bedrijfsleven in Noord-Oost Nederland, Onderwijs en Non profits####Bedrijfsleven in Noord-Oost Nederland##In onze ervaring helpt het bij implementatie trajecten om dichtbij de klant te zijn, zowel letterlijk als figuurlijk. Dat helpt ons de situatie van U als klant sneller te begrijpen. Zowel start-ups als multinationals en alles wat er tussenin zit faciliteren wij met hun digitale transformatie vanuit Zwolle.####Non profit##Non-profits hebben één ding gemeen: het zijn organisaties met een missie. In tegenstelling tot commerciële organisaties zijn het primaire proces en de daarbij horende doelstellingen niet altijd bekend en meetbaar. Cobra CRM helpt non-profits om vanuit de missie deze doelstellingen inzichtelijk te maken en met Salesforce-oplossingen bij te dragen aan het bereiken hiervan. ####Onderwijs##Cobra CRM helpt u contact te houden met potentiële studenten, studenten en alumni via meerdere kanalen en portalen. Verder koppelen wij ook met diverse onderwijssystemen, zoals Eduarte, Stucomm en Osiris.

Geographic Focus

International Belgium Germany Netherlands

Languages

Dutch, English, German

About Cobra Cobra, your trusted Salesforce Implementation Partner in the Netherlands, is dedicated to transforming businesses. As a two-time winner of the Salesforce Partner of the Year award for EMEA (in 2021 and 2022), we've proven our expertise. With a strong focus on B2B solutions, we serve Dutch clients, delivering a happiness quotient of 4.5 out of 5. Our expert team excels in education, non-profit, profit, manufacturing, and the energy market, ensuring efficiency and excellence. We foster a culture of knowledge sharing and celebrate success. Explore how Cobra can elevate your business - our virtual doors are always open.

Headquarters
Zwolle, overijssel, Netherlands
Phone
+31(0)38 202 2478
Loading